Uroginekologia

Uroginekologia

Fizjoterapia uroginekologiczna jest w Polsce stosunkowo młodą dziedziną, nierefundowaną jeszcze przez NFZ choć w krajach zachodnioeuropejskich stanowi już normę w postępowaniu terapeutycznym. Najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że fizjoterapia w uroginekologii zajmuje się przywracaniem sprawności i funkcji obszaru dna miednicy kobiet. Pod tym pojęciem znajduje się terapia takich zaburzeń jak:

  • nietrzymanie moczu (wysiłkowe, nocne, parcie naglące)
  • obniżenie narządów dna miednicy (1 lub 2 stopnia)
  • osłabienie lub wzmożone napięcie mięśni dna miednicy i wynikające z tego dysfunkcje.
  • zespoły bólowe w obrębie dna miednicy
  • przygotowanie do zabiegów operacyjnych a także terapia po zabiegach w obrębie miednicy
  • terapia rozejścia mięśni prostych brzucha (kresy białej)
  • ból podczas współżycia