Rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja po udarze mózgu

Według danych statystycznych w Polsce co 8 minut ktoś dostaje udaru mózgu co przekłada się na ok 60.000 zachorowań rocznie. Jest to główna przyczyna niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Udar mózgu niedokrwienny (zawał mózgu – 80% wszystkich przypadków) lub krwotoczny (wylew) charakteryzuje się niedowładem lub porażeniem mięśni najczęściej po jednej stronie ciała. Często dochodzi do zaburzeń mowy, z trudnościami w zrozumieniu słów oraz w wypowiadaniu się, zaburzeń widzenia czy równowagi. Rehabilitacja w udarach mózgu jest jedynym! skutecznym sposobem powrotu do zdrowia oraz możliwie najlepszej sprawności. Rehabilitacja po udarze mózgu powinna być rozpoczęta jak najwcześniej, zaraz po ustabilizowaniu funkcji życiowych pacjenta. Pierwszy okres po wystąpieniu udaru jest kluczowym okresem w którym możliwe są do osiągnięcia największe postępy dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów REHADOM w ramach wizyt domowych prowadzi kompleksową i profesjonalną fizjoterapię. Po udarze każdy dzień rehabilitacji ma znaczenie!

Rehabilitacja po udarze mózgu