Terapia po urazach czaszkowo-rdzeniowych

Terapia po urazach czaszkowo-rdzeniowych

Urazy mózgowo-czaszkowe a także urazy rdzenia kręgowego w przeciwieństwie do udarów mózgu dotyczą w przeważającej większości osób młodych i stanowią główną przyczynę zgonów osób przed 25 rokiem życia a także są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności wśród tych osób. Objawy oraz rokowania odnośnie dalszego leczenia w znacznym stopniu zależą od miejsca uszkodzenia oraz jego rozległości i bardzo często przypominają w dalszej fazie leczenia te, które znamy z udarów mózgu. Podobnie w tym przypadku odpowiednio wcześnie wprowadzona, profesjonalna rehabilitacja neurologiczna daje duże szanse na znaczną poprawę stanu zdrowia. Rehabilitacja prowadzona jest nowoczesnymi, uznanymi metodami terapii takimi jak PNF czy BOBATH.

Fizjoterapia domowa zastosowana u takich pacjentów pozwala zaoszczędzić kłopotliwego transportu do gabinetu a także zmniejsza stres związany ze zmianą dobrze znanego pacjentowi środowiska domowego.